Temaresor och retreats

Ibland måste vi resa bort för att hitta hem, vi behöver stanna upp och reflektera: Vart är jag på väg och vill jag dit?  När vi stillar oss och ger  oss själva tid och plats kan vi lättare ta ut vår riktning och göra hållbara livsval.

Trummeditation i soluppgången.
Förtroliga samtal på stranden
Soul and body fushion – gruppbehandlingar.